Skocz do zawartości
-A+Rozmiar czcionkizmiana kontrastuWysoki kontrast

Funkcje i zadania

Gminny Klub Malucha prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniając rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku. Zapewnia dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych oraz zapewnienia opiekę nad dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania indywidualnych potrzeb dziecka.

Status prawny:

Organem prowadzącym klub malucha jest Gmina Golina.
 

„Kącik Skrzata” - Gminny Klub Malucha, działa na podstawie: 

  1. ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.); 
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.); 
  3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713); 
  4. statutu „Kącik Skrzata”- Gminny Klub Malucha. 

 
Za treść odpowiada: Marika Koszal-Adamczyk
Dodano: , Dodał: Marika Koszal-Adamczyk
Edytowano:
Liczba wyświetleń strony: 520
drukuj zawartość
Copyright © Kącik Skrzata.Wszystkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR consulting